ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು? Diabetes Control Healthy Diet Tips in Kannada

ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು? Diabetes Control Healthy Diet Tips in Kannada

- in Diet Tips
17
2Find out the Best Food for Diabetes Control in this Kannada Video. ಈ ರೀತಿ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

NOTE: PLEASE READ OUR CHANNEL’S Health and Beauty Tips DISCLAIMER BEFORE TRYING OUT OUR TIPS

▬▬▬▬▬ Like, Share, Subscribe & Support us for More Informative Videos ▬▬▬▬▬▬▬▬▬
♥ Like our Facebook Page : http://bit.ly/2LTUDnk
♥ Subscribe YouTube Channel : http://bit.ly/2VKzznL

Please watch this Video till the End and Post your Opinions and Doubts in Comment Section.

About Sowmya Kannada Channel
We believe you are meant to do Wonderful Things in Your Life. Our Channel focuses on Health, Beauty & Wellness, Family Motivation and Small Scale Business Ideas. We have a highly engaged audience of 2 Lakhs (and counting!). Our goal at Sowmya Kannada Channel is to inform Kannada People to Create a Healthy Lifestyle and to give you the Kick Start you need to feel your best Physically, Mentally, Socially and Beyond.

For Business Inquiries, Please contact me at sowmya(DOT)circle(AT)com

SOWMYA KANNADA CHANNEL – Health and Beauty Tips DISCLAIMER

All the information mentioned on this “Sowmya Kannada Channel” such as text, graphics, images, videos etc. are solely for Informational and Educational Purposes only. It’s important to know that this Sowmya Kannada Channel is for information purpose only. We do not aim to diagnose, treat, cure or prevent any illness or disease. You MUST CONSULT your doctor before acting on any content on this website, especially if you are pregnant, nursing, taking medication, or have a medical condition. You also expressly agree that use of the treatments mentioned here is at your sole risk and discretion. Pregnant and Lactating women should consult their Health Practitioner before trying out natural home remedies or any remedies in this Channel. Some contents are used for Educational Purpose under Fair Use. All The Images Shown in The Video belongs To the Respective Owners. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use.

Please don’t miss My Recent Videos:

ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ಬಂಡವಾಳದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ ತಯಾರಿಸಿದರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ Rs.30,000 ಲಾಭ ಗಳಿಸಬಹುದು

ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಪಪ್ಪಾಯಿಯಿಂದ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಪಾರ್ಲರ್ ಗೆ ಹೋಗುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ

ಜೀರ್ಣ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದೀಯಾ? Simple Homemade Healer for Digestive Disorders

Beetroot Face Pack in 3 Easy Steps for Clear Glowing Skin

ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರೂ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿ ಇರಲು 3 ಸೂತ್ರಗಳು

Super Drink to Gain Weight ಈ ಪರಿಹಾರದಿಂದ ಮುದ್ದಾಗಿ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೀರಿ

ತುಳಸಿ ರಸದಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿದರೆ ಕುತ್ತಿಗೆ ನೋವಿಗೆ ಪರಿಹಾರ

Request to Younger Generation about Parents

ಮೊಟ್ಟೆಯ ಬಿಳಿ ಭಾಗದಿಂದ ಈ ಎರಡನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅನಾವಶ್ಯಕ ಕೂದಲಿಗೆ ಪರಿಹಾರ

2 Comments

  1. Wonderful Tips…. Thanks

  2. Easy and Powerful Diet for Diabetes. Thank you

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *